3.7.2018

Aluehallintovirasto - Hyvä hallinto - Kantelu - Lääkäri - Toimivalta

Työterveyslaitoksen lääkärien menettelyä koskevan kantelun käsittely

Kantelija oli toimittanut työterveyslaitoksen lääkärien laatimasta poliisilaitoksen sisäilmaa koskevasta lausunnosta tekemänsä kantelun Valviralta saamansa ohjeen mukaisesti aluehallintovirastoon, joka oli siirtänyt kantelun sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi siitä syystä, että kantelija oli katsonut lääkärien toimineen myös virkamiehinä eikä pelkästään lääkärin ominaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö oli ilmoittanut kantelijalle, että hänen tulee kannella joko ylimmille laillisuusvalvojille tai työterveyslaitoksen johdolle. Työterveyslaitos on ilmoittanut, ettei se ota kantaa kanteluun ja noudattaa viranomaisen asiassa antamaa päätöstä, kun se on tiedossa.

Oikeuskansleri piti hyvän hallinnon vastaisena sosiaali- ja terveysministeriön vastausta kantelijalle sen epäselvyyden ja epäjohdonmukaisuuden vuoksi. Oikeuskansleri piti perusteltuna aluehallintoviraston ja Valviran selvityksistä välittyvää näkemystä, jonka mukaan lääkärien lausuntoa olisi voitu tutkia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n mukaisena valvonta-asiana. Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin kanteluun vastaamisessa ja saattoi kantelun tutkimista koskevan käsityksensä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.