20.12.2017

Hallintokantelu - Hallintolaki - Viipyminen

Kantelujen käsittelyn viipyminen

Kantelijan kanteluiden käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt lyhimmillään noin 12 kuukautta ja pisimmillään noin 14 kuukautta. Käsittelyajat olivat ylittäneet viraston keskimääräisen käsittelyajan, joka oli 8,4 kuukautta, ja viraston tulossopimuksessa määritetyn sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyajan, joka oli 8 kuukautta. Kantelut liittyivät kantelijan vammaispalvelujen tarpeen selvittämiseen ja järjestämiseen ja kysymys oli hänen oikeuksien turvaamisesta ja niiden käytännön toteutumisesta palvelujen järjestämisessä. Kanteluiden käsittelyn voitiin arvioida vaatineen tavanomaista suuremman työmäärän, koska kantelija oli toimittanut kanteluihinsa paljon lisäkirjoituksia ja –selvityksiä ja kantelut olivat sisältäneet erilaisia selvittämistä vaativia kysymyksiä. Viipymistä arvioitaessa oli huomiota kiinnitettävä myös kantelun kohteena olevien asioiden laatuun. Vaikka edellä mainitut seikat selittivätkin kanteluiden käsittelyyn kulunutta aikaa, ei apulaisoikeuskansleri toisaalta yksittäisen hallinnon asiakkaan oikeuksien ja toisaalta viranomaisen lakisääteisten velvoitteiden näkökulmasta asiaa arvioidessaan voinut katsoa kanteluiden käsittelyn viipymisen olleen selvästi aiheellista. Apulaisoikeuskansleri saattoi kyseisen näkemyksensä sekä perustuslaissa ja hallintolaissa asioiden käsittelyn viivytyksettömyydestä säädetyn aluehallintoviraston tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.