14.12.2017

Avustaja - Kuuleminen - Sananvapaus - Turvapaikanhakija - Äänentallennus

Turvapaikkapuhuttelujen tallentaminen

Maahanmuuttovirasto oli ilmoittanut kantelijalle, joka aikoi ryhtyä toimimaan turvapaikanhakijoiden asiamiehenä ja avustajana, ettei turvapaikkapuhuttelun tallentaminen äänen tai kuvan muodossa ole sallittua, vaan että Maahanmuuttovirasto huolehtii itse puhuttelun tallentamisesta. Asiamies, avustaja tai hakija voivat pyytää itselleen Maahanmuuttoviraston tallenteen. Sisäministeriö tuki lausunnossaan Maahanmuuttoviraston kantaa, ettei videotallentaminen ole perusteltua. Ministeriö katsoi muun ohessa, että avustajan suorittama videotallennus voi häiritä puhuttelua ja lisätä työvaiheita, ja että huomioon tulisi ottaa myös se, miten tallennetta käytettäisiin. Ministeriö kiinnitti huomiota myös viranhaltijoiden yksityisyyden suojaan.

AOK totesi, että sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Turvapaikkapuhuttelun tallentaminen äänen ja/tai kuvan avulla viranomaisessa kuuluu hakijan sananvapauteen. Sananvapautta voidaan rajoittaa ainoastaan, jos rajoittamiselle on riittävät perusteet. Perusoikeuksien rajoitusten tulee mm. perustua eduskuntalakiin, rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä sekä rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. AOK:n näkemyksen mukaan viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tai hakijan suostumuksella asiamiestä tai avustajaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena ja voi tehdä tilanteesta havaintoja. Tallentamiskielto tällaisessa tilanteessa loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa. AOK oli eri mieltä Maahanmuuttoviraston tulkinnasta, jonka mukaan oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelu kuuluisi nimenomaisesti Maahanmuuttovirastolle toisin kuin muille puhutteluun osallistuville. Menettelydirektiivissä ja ulkomaalaislaissa säädetään viranomaisen mahdollisuudesta tallentaa puhuttelu. Säännöksissä ei kuitenkaan kielletä hakijaa itse tallentamasta puhuttelua. Yleisen tulkintasäännön mukaisesti poikkeusta perusoikeudesta tulee tulkita supistavasti. Yksittäisen viranhaltijan yksityisyyden suojasta AOK totesi, että pelkästään turvapaikkapuhuttelun tallentaminen ei merkitse viranhaltijan yksityisyydensuojan loukkaamista. Puhuttelun tallennus kohdistuu puhuttelutilaisuuden olosuhteisiin yleisesti, eikä erityisesti viranhaltijan henkilöön, millä on merkitystä arvioinnissa. On oikeudellisesti eri asia, mikäli tallenne luvattomasti luovutetaan ulkopuoliselle. Tällöin avustaja tai hakija voivat syyllistyä jopa rikokseen. Tämä arvioidaan kuitenkin jälkikäteen.

AOK saattoi esittämänsä näkökohdat sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon. Hän pyysi sisäministeriötä ilmoittamaan 31.3.2018 mennessä, ovatko ministeriö ja Maahanmuuttovirasto mahdollisesti arvioineet uudelleen viraston käytäntöjä, jotka koskevat turvapaikanhakijan, hänen asiamiehensä tai avustajansa mahdollisuutta alaikäisen tai täysi-ikäisen hakijan turvapaikkapuhuttelun tallentamiseen.   

Sisäministeriö ilmoitti vastauksessaan, että se on neuvotellut asiasta Maahanmuuttoviraston kanssa. Maahanmuuttovirasto ei vastauksen mukaan kiellä hakijaa tai tämän asiamiestä tai avustajaa tallentamasta turvapaikkapuhuttelutilannetta. Maahanmuuttovirasto antaa kevään 2018 aikana ohjeen asiakaspalvelutilanteen tallentamisesta turvapaikkayksikössä asiakkaan toimesta. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.