15.12.2017

Asiakirjapyyntö - Hallintolaki - Henkilörekisteri - Julkisuuslaki - Neuvonta - Palveluperiaate

Tietopyynnön käsitteleminen

Kantelija arvosteli tietopyyntönsä käsittelyä terveysasemalla, koska hänelle ei ollut annettu kaikkia häntä koskevia tietoja. Asia oli terveysasemalla käsitelty henkilötietolain mukaisena henkilötietojen tarkastuspyyntönä. Tietopyyntö oli apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan ennemminkin ollut julkisuuslain mukainen asiakirjapyyntö, mutta sen saattoi tulkita olevan myös tarkastuspyyntö. Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli terveysasemalla oli epäselvyyttä siitä, kumman pyynnön kantelija oli tehnyt, olisi asiaa hallinnon palveluperiaatteen ja viranomaisella olevan neuvontavelvoitteen perusteella tullut tiedustella kantelijalta.

Terveysasema ei ollut antanut kantelijalle kaikkia hänen pyytämiään tietoja.  Julkisuuslain mukaisen tietojen epäämistä koskevan viranomaisen päätöksen voi saattaa hallinto-oikeuden tutkittavaksi ja tarkastusoikeuden epäämistä koskevan asian voi saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Kantelijalle ei ollut annettu julkisuuslain mukaista ohjausta mahdollisuudesta saada asiassa muutoksenhakukelpoinen viranomaisen päätös tai henkilötietolain mukaista todistusta tarkastuspyynnön epäämisestä sekä ohjausta mahdollisuudesta saattaa tarkastuspyyntöä koskeva asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että mainittuja julkisuuslain ja henkilötietolain mukaisia menettelyjä on tärkeää noudattaa, koska niissä on kysymys tiedon pyytäjän ja tarkastusoikeuden käyttäjän oikeusturvasta. Menettely ei  ollut ollut lainmukaista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti terveysaseman huomiota julkisuuslain säännöksiin asiakirjan antamisesta päättämisestä ja henkilötietolain säännöksiin tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri toimitti kantelijan kantelukirjoituksen, jossa hän oli uudistanut tietopyyntönsä, terveysasemalle tietopyynnön käsittelemiseksi uudelleen ottaen huomioon apulaisoikeuskanslerin menettelystä lausuma.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.