15.12.2017

Henkilörekisteri - Käsittelyaika - Tarkastus - Viipyminen

Tarkastuspyynnön käsittelyn viipyminen

Kantelija arvosteli kaupungin hyvinvointitoimialan menettelyä rekisteritietojen tarkastuspyynnön käsittelyssä, joka oli kantelijan mukaan viipynyt. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Selvityksen perusteella viipyminen oli johtunut virheestä tarkastuspyynnön käsiteltäväksi toimittamisessa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on pyrittävä järjestämään asiointi ja asioiden käsittely siten, että hallinnossa asioiva saa palveluja asianmukaisesti. Hän totesi lisäksi, että viranhaltijoilla on velvollisuus hoitaa heille kuuluvat lakisääteiset tehtävät asianmukaisesti. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan tarkastuspyynnön käsittely ei ollut ollut asianmukaista eikä se ollut tapahtunut henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin hyvinvointitoimialan huomiota henkilötietolain edellä mainittuun velvoitteeseen samoin kuin hallintolaista ilmenevään hallinnon palveluperiaatteeseen ja kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista ilmenevään viranhaltijan velvollisuuteen suorittaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.