11.12.2017

Kantelu - Poliisi - Viipyminen

Hallintokantelun käsittelyn viipyminen Poliisihallituksessa

Kantelija oli lähettänyt Poliisihallitukselle poliisilaitoksen menettelyä koskeneen hallintokantelun. Poliisihallituksen kirjaamossa kantelukirjoitukseen oli sen saapumispäivänä merkitty saapumisleima. Poliisihallituksen kirjaamo oli kuitenkin kirjannut asian vasta lähes vuosi myöhemmin, kun oikeuskanslerinvirastosta oli tiedusteltu asian käsittelyvaihetta.

Asiassa jäi jossain määrin avoimeksi, mistä nimenomaisesta syystä kantelijan hallintokantelun kirjaaminen oli viipynyt. Poliisihallitus oli asiasta antamassaan selvityksessä tuonut muun ohella ilmi sille saapuneen postin määrän merkittävän kasvun. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä Poliisihallituksen asiasta esittämä ei oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla selittänyt kanteluasian lähes vuoden mittaista kirjaamisviivettä ja siitä seurannutta käsittelyn aloittamisen viipymistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Poliisihallituksen huomiota viranomaisen velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.