30.11.2017

Hallintokantelu - Hallintolaki - Hallintomenettely - Hyvä hallinto - Palveluperiaate - Viipyminen

Yhteydenottopyyntöön vastaaminen viivästyi

Kantelija oli yrittänyt tavoittaa kanteluasiansa käsittelijää aluehallintovirastossa ja jättänyt tälle yhteydenottopyyntöjä. Viive yhteydenottoihin vastaamisessa oli pisimmillään ollut useita kuukausia. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on velvollisuus antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastata asiointia koskeviin kysymyksiin ja että tämän tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa silloinkin, kun neuvontaa ei voida antaa välittömästi yhteydenoton yhteydessä. Kantelijan yhteydenottopyyntöihin vastaaminen ei ollut tapahtunut hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla kohtuullisessa ajassa. Menettely ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ollut ollut hallintolaissa säädetyn palveluperiaatteen mukaista eikä se täyttänyt hallintolaissa säädetyn neuvonta- ja vastaamisvelvoitteen käytännön toteuttamiselle asetettuja ajallisia vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston huomiota kyseisiin velvoitteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.