25.11.2015

Hyvä hallinto - Muistutus - Toimeentuloturva - Viipyminen

Sosiaalitoimen menettely toimeentulotukiasiassa

Kantelijalla ja etuuskäsittelijällä oli eri käsitys toimeentulotukihakemuksesta käydyn puhelinkeskustelun sisällöstä. Etuuskäsittelijä oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan toimeentulotukea ei myönnetä, koska hakija oli kieltäytynyt toimittamasta pyydettyjä lisäselvityksiä ja ilmoittanut haluavansa vetää koko toimeentulotukihakemuksensa pois. Kantelijan mukaan hän oli ainoastaan pyytänyt laskut takaisin, jotta niihin ei tulisi lisämaksuja. Kertomansa mukaan hän ei ollut kieltäytynyt lähettämästä pyydettyjä tiliotteita, vaan todennut, että tulostin ei toimi ja että tiliotteet täytyy pyytää pankista. Lisäksi täydennyspyynnössä oli annettu kaksi viikkoa aikaa toimittaa tiliotteet. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kantelijalta olisi tullut vielä erikseen esimerkiksi kirjallisesti varmistaa, oliko hän halunnut peruuttaa toimeentulotukihakemuksen. Toinen vaihtoehto olisi ollut menettely, jossa toimeentulotukilain 14 a §:n 3 momentin mukaisesti olisi odotettu lisäselvityspyynnössä annetun määräajan loppuun ja tehty sitten päätös toimeentulotuesta käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä pelkästään sillä perusteella, että hakija ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä.

Kantelija oli tehnyt toimeentulotukipäätöksestä oikaisuvaatimuksen, mutta se oli jäänyt erehdyksessä kantelijan asiakirjoihin. Oikaisuvaatimus oli käsitelty vasta apulaisoikeuskanslerin sijaisen kantelua koskevan selvityspyynnön saapumisen jälkeen. Kantelija oli jo aikaisemmin tehnyt muistutuksen siitä, että hänen oikaisuvaatimustaan ei ollut käsitelty.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijan oikaisuvaatimuksen yli seitsemän kuukauden käsittelyaika ei täyttänyt vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Asiassa ei ollut toimittu riittävän huolellisesti, koska kantelijan oikaisuvaatimus oli jäänyt asiakirjoihin ja käsittelemättä, eikä oikaisuvaatimusta ollut ryhdytty käsittelemään kantelijan muistutuksen saapumisen jälkeenkään.

Kantelijan kunnan perusturvalautakunnalle osoittama muistutus oli käsitelty perusturvalautakunnassa vasta sen jälkeen kun apulaisoikeuskanslerin kantelua koskeva selvityspyyntö oli saapunut perusturvalautakunnalle. Etuuskäsittelijän selvitys muistutuksen johdosta oli samoin annettu vasta selvityspyynnön saapumisen jälkeen. Vastauksen antaminen muistutukseen oli kestänyt kolme kuukautta eikä näin pitkää käsittelyaikaa voida pitää kohtuullisena.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan perusturvalautakunnan huomiota toimeentulotukiasian käsittelystä annettujen säännösten mukaiseen menettelyyn, huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa, oikaisuvaatimusten viivytyksettömään käsittelyyn ja muistutusten käsittelyyn kohtuullisessa ajassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.