06.11.2015

Huolellisuus - Käräjäoikeus - Muutoksenhaku - Sähköinen asiointi - Viipyminen

Sähköpostiviestin käsittely käräjäoikeudessa

Kantelija kertoi lähettäneensä tammikuussa 2012 käräjäoikeuteen sähköpostiviestin, jonka liitteenä oli hovioikeudelle osoitettu valituskirjelmä. Kyseinen valituskirjelmä koski käräjäoikeudessa käsiteltyä ulosottoasiaa. Kantelijan mukaan hänen sähköpostiviestinsä liitteineen oli kuitenkin kadonnut käräjäoikeudessa.

Hankitun selvityksen mukaan kantelijan sähköpostiviesti liitteineen oli tosiasiallisesti saapunut käräjäoikeuteen kantelijan mainitsemana päivänä tammikuussa 2012. Viestin liitteenä ollut kantelijan valituskirjelmä oli selvityksestä päätellen saapunut käräjäoikeuteen valitukselle asetetun määräajan kuluessa. Sähköpostiviestiä liitteineen ei kuitenkaan ollut käräjäoikeudessa kirjattu tai muulla tavalla rekisteröity saapuneeksi ja välitetty edelleen asian käsittelijälle. Sähköpostiviesti liitteineen oli jossain vaiheessa poistettu käräjäoikeuden virastosähköpostikannasta. Käräjäoikeuden asiakirjoihin oli merkitty, että valituskirjelmää ei ollut saapunut käräjäoikeuteen määräajan sisällä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että käräjäoikeudessa oli tapahtunut varsin vakava virhe ulosottoasian käsittelyssä. Kantelijan sähköpostitse käräjäoikeuteen lähettämä ja sinne saapunut viesti, jonka liitteenä oli valituskirjelmä, oli tapahtuma-aikaan jäänyt lainvastaisesti kirjaamatta tai muulla tavalla rekisteröimättä saapuneeksi käräjäoikeuteen. Syytä tähän ei jälkikäteen kyetty selvittämään. Jälkikäteen ei myöskään enää kyetty selvittämään kuka tai ketkä nimenomaiset henkilöt olivat tapahtuma-aikaan tammikuussa 2012 olleet vastuussa käräjäoikeuden virastosähköpostikantaan tulleiden viestien käsittelystä. Viestin poistamista koskeva tarkempi tapahtumainkulku jäi niin ikään avoimeksi.

Sen jälkeen kun kantelijan sähköpostiviesti liitteineen saatiin kesäkuussa 2015 tietojärjestelmistä selvitettyä, kantelijan valituskirjelmää koskenut ulosottoasia siirtyi hovioikeuteen muutoksenhakuasiana käsiteltäväksi. Kantelija ei näin ollen näyttänyt menettäneen muutoksenhakuoikeuttaan, mutta asian käsittely viivästyi kerrotun vuoksi usealla vuodella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää käräjäoikeuden vakavaa huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen käräjäoikeuteen saapuneiden sähköpostiviestien käsittelyssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.