28.08.2015

Säädösvalmistelu - Valtioneuvosto

Ministeriön menettely hallituksen esityksen valmistelussa

Valtiovarainministeriössä valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2014 vp) sisälsi säännösehdotuksia, jotka vakiintuneen käytännön mukaan ovat perustuslain kannalta merkityksellisiä. Esityksen perusteluissa todettiin säännösten vastaavan luonteeltaan ja laajuudeltaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, eikä säännösten perustuslainmukaisuutta perusteltu muulla tavoin. Oikeuskanslerin pyynnöstä asian esittelijä täydensi perusteluja suullisesti valtioneuvoston yleisistunnossa.

Oikeuskansleri katsoi, että hallituksen esitykseen kirjatut perustelut eivät olleet eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännön ja lainvalmisteluohjeiden mukaiset. Esityksen eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotusten perustuslainmukaisuudessa ei kuitenkaan havaittu olennaista epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta. Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hallituksen lakiesitysten perustuslainmukaisuuden perustelemista koskevien vaatimusten noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.