03.09.2015

Nimitysmuistio - Nimityspäätös - Perusteleminen - Virkanimitys

Nimitysmuistion ansiovertailu

Koulukodin virantäyttöä koskevassa nimitysmuistiossa ja nimittämispäätöksessä ei ollut esitetty perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämää hakijoiden ansioiden keskinäistä vertailua valtiovarainministeriön ohjeessa esitetyllä tai vastaavalla tavalla eikä nimitystä koskevaa päätöstä ollut perusteltu hallintolain 45 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Päätöksestä ja sitä koskevasta muistiosta ei ollut nähtävissä, miksi virkaan valittu oli katsottu siihen ansioituneimmaksi, koska vain virkaan nimitetyn ansiot oli tuotu nimitysmuistiossa esiin. Nimitysmuistiossa oli arvioitu virkaan valitun henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta niitä ei ollut mainittu viran hakuilmoituksessa tehtävän hoitamista edesauttavina ominaisuuksina.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.