01.10.2015

Laillisuusvalvonta - Palkka - Ulosotto

Toistuvaistulon ulosmittaus

Kantelija arvosteli kihlakunnanulosottomiestä siitä, että tämä oli suorittanut palkkasaatavan ulosmittauksen ilman ennakkoilmoitusta.

Ulosmittausmenettelyssä ei todettu lainvastaisuutta. Kysymys oli palkan eli toistuvaissuorituksen ulosmittauksesta, jossa ennakkoilmoitusta ei ulosottokaaren erään säännöksen mukaan tarvitse antaa, jos on aihetta olettaa, että se tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa. Tässä tapauksessa kantelijan entinen työnantaja olisi todennäköisesti maksanut palkkasaatavan suoraan kantelijalle, ellei ulosmittausta olisi suoritettu ilman ennakkoilmoitusta. Ennakkoilmoituksen antaminen kantelijalle olisi voinut tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa.

Apulaisoikeuskansleri, kuten myös lausunnon antanut Valtakunnanvoudinvirasto, löysi kuitenkin paikallisen ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin laillisuusvalvojalle antamista tiedoista ja selvityksestä eräiltä osin arvosteltavaa, joihin seikkoihin hän kiinnitti tämän huomiota.

Johtavalla kihlakunnanvoudilla oli virheellinen käsitys ulosmitatun palkkasaatavan oikeudellisesta luonteesta ja siitä, mitä toistuvaistulo käsitteenä pitää sisällään. Hän oli myös asettanut laillisuusvalvojalle määräajan täytäntöönpanoasian laillisuutta koskevan kannanoton antamista varten, mikä oli tarpeetonta ja lakiin perustumatonta, huomioon ottaen, ettei laillisuusvalvojan toimivaltaan kuulu määrätä täytäntöönpanoasioista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.