22.09.2015

Poliisi - Perusteleminen - Päätös

Esitutkinnan päätöksen perustelut

Tutkinnanjohtajan päätöksestä, että esitutkintaa ei toimitettu, ei riittävän kattavasti ilmennyt, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn hänen tekemänsä päätös oli perustunut.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri piti kritiikille alttiina sitä, että tutkinnanjohtaja perusteli esitutkintapäätöstään syyttäjän kanssa käymillään keskusteluilla ja syyttäjän mielipiteellä asiasta. Tämä jätti jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, oliko kyse muodollisesti poliisin itsenäisestä ratkaisusta vai tutkinnan johtajan esityksestä tehdystä syyttäjän ratkaisusta.

Esitutkinnan päätös olisi tullut lähettää tutkintapyynnön tehneelle viranomaiselle sen tekemän asiakirjapyynnön mukaisesti tai mahdollisesti kieltäydyttäessä menetellä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 luvun 14 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.