23.09.2015

Hyvä hallinto - Julkisuuslaki - Toimeentuloturva

Toimeentulotukiasioiden käsittely

Kantelija oli hakenut toimeentulotukea kaupungin sosiaalitoimelta. Etuuskäsittelijä oli liittänyt kantelijan toimeentulotukipäätökseen toista asiakasta koskevan toimeentulotukilaskelman. Kantelijan mukaan tapaus ei ole yksittäinen vaan hänen tietojaan oli lähetetty aiemmin vastaavalla tavalla toiselle asiakkaalle.

Asia selvisi kantelijan tekemän oikaisuvaatimuksen kautta. Etuuskäsittelijä arveli epähuomiossa liittäneensä toisen asiakkaan toimeentulotukilaskelman kantelijan päätökseen. Käytännössä tämä oli voinut tapahtua esimerkiksi siten, että kantelijan hakemusasiaa oli aloitettu käsittelemään kiireellisesti kesken toisen hakemusasian käsittelyä, ja tulostimeen jäänyt toisen asiakkaan laskelma oli joutunut kantelijan tulostettujen asiakirjojen sekaan.

Kiireestä johtuvaa huolimattomuutta ei voi pitää hyväksyttävänä syynä tapahtuneille virheille. Toimeentulotukityö on järjestettävä siten, että työssä on mahdollista noudattaa riittävää huolellisuutta ja salassa pidettäviä asiakirjoja ei joudu sivullisten nähtäväksi.

Toimeentulotukea koskevat tiedot ovat julkisuuslain mukaan ehdottomasti salassa pidettäviä. Koska hankituista selvityksistä ilmeni, että kantelijan mainitsemat tapaukset eivät ole olleet ainoita tapauksia, joissa ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja on päätynyt sivullisten nähtäväksi, apulaisoikeuskansleri antoi kaupungin Toimeentulon yksikölle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n mukaisen huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
Hallintolaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.