25.09.2015

Hallintomenettely - Hyvä hallinto - Neuvonta - Palveluperiaate

Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa

Kantelija arvosteli työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) menettelyä neuvonnassa. TE-toimisto oli todennut lausunnossaan, että kantelija oli työnhakunsa käynnistämisen yhteydessä saanut TE-toimistolta puutteellista tietoa työttömyysturvan edellytysten osalta, minkä johdosta hän oli voinut olla siinä käsityksessä, että kokoaikatyön hakemisella ei ole merkitystä työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon perusteiden mukaan viranomaisen palvelun on oltava asianmukaista, hallinnon asiakkaan on saatava asiansa hoitamiseen neuvontaa ja viranomaisen on vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonnan on oltava riittävää, selkeää ja luotettavaa. TE-toimisto oli itse todennut neuvonnassaan olleen puutteita.

TE-toimisto oli antanut kantelijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon, vaikka kantelija oli pyytänyt sen viivyttämistä niin, että hän kerkeäisi selvittää tilannettaan. Apulaisoikeuskanslerin mukaan
TE-toimisto olisi hyvän hallinnon palveluperiaate huomioiden asian selvittämiseksi voinut kantelijan pyynnön johdosta odottaa lausunnon antamisessa, vaikka se olisikin katsonut selvityksen olleen riittävää lausunnon antamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri saattoi TE-toimiston tietoon sen toiminnasta samoin kuin neuvonnan laadulle asetettavista vaatimuksista esittämänsä näkemykset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.