08.09.2015

Turvallisuus - Vaaralliset aineet - Vahingonkorvaus

Välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturva

Kantelijat arvostelivat kantelussaan sitä, että välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturva on puutteellinen. Työturvallisuuslain lisäksi on olemassa asbestityötä koskevia säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan asbestityöntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssään. Asbestin aiheuttamia sairauksia voidaan korvata ammattitautina. Käytännössä asbestille voivat kuitenkin tietämättään altistua myös muut kuin asbestityötä tekevät henkilöt. Muissa kuin ammattitautilain tarkoittamissa tilanteissa voinevat asbestille altistuneiden henkilöiden terveydelle aiheutuneet vahingot tulla korvattaviksi yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten perusteella, mutta muun muassa altistuksen ja sairastumisen välisen syy-yhteyden kuten myös korvausvelvollisen tahon selvittäminen voi esimerkiksi ajan kulumisen vuoksi olla vaikeaa. Oikeuskansleri totesi, että kantelussa esille nostettu välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturvaan ja myös heidän terveytensä suojelemiseen liittyvä ongelma on olemassa. Oikeuskansleri saattoi kantelukirjoituksen mainitulta osin sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sen harkitsemiseksi, antaako asia aihetta ministeriön toimenpiteisiin. Oikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 29.1.2016 mahdollisista toimenpiteistään. Ministeriö ilmoitti lausunnossaan, ettei asia antanut aihetta sen toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.