11.09.2015

Hallintolaki - Toimivalta - Vahingonkorvaus

Asian siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Oikeusaputoimistoon oli saapunut vahingonkorvausvaatimus, jossa vaadittiin vahingonkorvausta sillä perusteella, että julkinen oikeusavustaja oli tehnyt velkomusasiassa sovintosopimuksen päämiehensä tietämättä. Oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja ei siirtänyt vahingonkorvaushakemusta Valtiokonttorin käsiteltäväksi, koska johtavan julkisen oikeusavustajan käsityksen mukaan hakijalle ei ollut aiheutunut vahinkoa julkisen oikeusavustajan menettelystä.

Oikeuskansleri totesi, että valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain mukaan toimivaltainen viranomainen käsittelemään valtioon kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia, silloin kun vaatimus perustuu valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin, on Valtiokonttori. Oikeusaputoimistolla tai johtavalla julkisella oikeusavustajalla ei ole toimivaltaa käsitellä julkisten oikeusavustajien virheisiin tai laiminlyönteihin perustuvia vahingonkorvaushakemuksia. Johtavan julkisen oikeusavustajan olisi tullut siirtää vastaanottamansa vahingonkorvaushakemus Valtiokonttorin käsiteltäväksi siinäkin tapauksessa, että hakemus ei johtavan julkisen oikeusavustajan arvion mukaan johtaisi myönteiseen korvauspäätökseen. Viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevan hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on myös pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Oikeuskansleri kiinnitti oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota vastaisen varalle asian siirtämistä toimivaltaiselle viranomaiselle ja viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevien hallintolain säännösten noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.