29.09.2015

Henkilötiedot - Poliisi - Suhteellisuusperiaate - Tarkastus - Turvallisuus

Henkilöllisyyden selvittäminen ja turvallisuustarkastus

Kantelija arvosteli poliisimiehen menettelyä kun tämä oli valvoessaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta muun ohella selvittänyt viideltä nuorelta heidän henkilöllisyytensä ja tehnyt nuorille turvallisuustarkastuksen. Kantelijan mukaan nuoret olivat olleet yleisessä puistossa säädylliseen aikaan aiheuttamatta minkäänlaista häiriötä tai turvattomuutta kenellekään, ilman päihteitä tai rikollista toimintaa.

Selvityksensä mukaan poliisimies oli havainnut puiston laidalla viisihenkisen nuorisojoukon, jonka hän päätteli odottelevan jotakin ja nuoret olivat kiinnittäneet poliisimiehen huomion siinä määrin, että hän oli mennyt ensin selvittämään heidän henkilöllisyyksiään. Apulaisoikeuskansleri totesi, että henkilöllisyyden selvittämistä koskeva poliisilain säännös voi sinänsä tulla sovellettavaksi poliisin valvontatoiminnassa. Henkilötietojen tiedustelemiseen tulee kuitenkin olla perusteltu syy. Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen, että poliisilla tulisi olla konkreettinen ja yksilöitävissä oleva tehtävä selvittäessään henkilöllisyyksiä ja että poliisimiehen on pystyttävä jälkikäteen perustelemaan tällainen identifiointitarkoitukseen liittyvä yksittäinen tehtävä. Tapauksessa oli ollut kyse enintään nuorten yleisestä epäilyttävyydestä yleistä järjestystä ja turvallisuutta valvottaessa, eikä asiassa ollut tuotu esille, että tapahtumahetkellä olisi epäilty nuorilla olleen yhteyttä esimerkiksi tapahtuneeseen rikokseen tai järjestyshäiriöön. Perustetta henkilöllisyyden selvittämiselle henkilöjoukon ollessa kyseessä olisi tullut joka tapauksessa arvioida jokaisen henkilön osalta erikseen.

Turvallisuustarkastusten osalta poliisimies totesi olleensa suorittamassa virkatehtävää yksin ja hänellä oli ollut asiakkaina yhteensä viisi nuorta, joten hän oli päättänyt tehdä kullekin viidelle nuorelle turvallisuustarkastuksen, ettei heillä olisi mitään esineitä tai aineita hallussa, jotka olisivat voineet vaarantaa poliisimiehen tai nuorten omaa turvallisuutta tehtävän aikana. Poliisimies toi lisäksi esille joitakin nuorten aiempaan menettelyyn liittyviä tietoja kahden nuoren osalta. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan hankitussa selvityksessä ei esitetty sellaisia tapahtuma-aikana käsillä olleita seikkoja, joiden perusteella olisi voitu arvioida poliisilaissa säädettyjen turvallisuustarkastuksen tekemisen edellytysten täyttyneen. Henkilöjoukolle suoritettavien turvallisuustarkastusten perusteita olisi tullut joka tapauksessa arvioida jokaisen henkilön osalta erikseen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisimiehen huomiota henkilöllisyyden selvittämisen ja turvallisuustarkastuksen edellytysten huolelliseen selvittämiseen.

Asiassa oli lisäksi kyse poliisimiehen mahdollisesta epäasiallisesta kielenkäytöstä edellä kuvatussa tilanteessa. Tältä osin apulaisoikeuskansleri saattoi poliisimiehen tietoon esittämänsä virkamiehen kielenkäyttöä koskevat yleiset näkökohdat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.