17.08.2015

Päivähoito - Yhdenvertaisuus

Oikeuskansleri seuraa varhaiskasvatusta koskevien asioiden jatkovalmistelua

Oikeuskansleri voi hyödyntää kanteluiden ratkaisutoiminnassa saamiaan tietoja muun muassa saattamalla näin muodostuneet näkemyksensä hallinnon ja oikeuskäytännön kompastuskivistä asianomaisen ministeriön tietoon.

Päivähoitomatkojen pituutta koskevan, oikeuskanslerille tehdyn kantelun ja sen tutkimisen myötä nousi esiin kysymyksiä muun muassa lapsen edun huomioon ottamisesta ja päivähoidon eli nykyisin varhaiskasvatuksen yhdenvertaisesta toteutumisesta lapsen asuinpaikasta riippumatta. Nämä kysymyksetja samaan aikaan tapahtunut varhaiskasvatuslain ensi vaiheen uudistus antoivat oikeuskanslerille aiheen ryhtyä 7.4.2015 omasta aloitteestaan (OKV/5/50/2015) tarkemmin selvittämään päivähoidon ja myös esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämissään lausuntopyynnöissä oikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa kysymyksiin päivähoitopaikan ajallisesta tai maantieteellisestä saavutettavuudesta sekä palveluiden yhdenvertaisen toteutumisen edellyttämästä valvonnasta.

Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri päätti jäädä seuraamaan varhaiskasvatuslain uudistamisen jatkovalmistelua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.