25.05.2015

Julkaiseminen - Kansainvälinen sopimus - Kieli - Säädöskokoelma

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa

Kantelija oli pyytänyt tutkimaan, miksi Suomen ja Naton välillä 4.9.2014 allekirjoitettua isäntämaatukea koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ollut käännetty suomeksi ja ruotsiksi. Yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus oli julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa 10.9.2014 (SopS 82/2014) suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoituksen liitteenä oli julkaistu yhteisymmärryspöytäkirjan teksti englanniksi.

Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 10 §:n 2 momentti ei velvoita kantelun kohteena olevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantuloa koskevan ilmoituksen tai tekstin julkaisemiseen sopimussarjassa. Jos kuitenkin päädytään julkaisemaan yleisön kannalta merkittävän yhteisymmärryspöytäkirjan teksti sopimussarjassa, piti oikeuskansleri esittämillään syillä perusteltuna, että tällöin teksti julkaistaan edellä mainitun lain 11 §:n mukaan suomeksi ja ruotsiksi. Tekstin julkaiseminen suomeksi ja ruotsiksi edistää perustuslain sananvapauden tarkoituksen toteuttamista ja tukee viranomaisen velvollisuutta edistää tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa sekä julkisen vallan velvollisuutta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.