02.12.2014

Kuuleminen - Vakuutusoikeus - Viipyminen

Valitusasian käsittelyn viipyminen vakuutusoikeudessa

Kantelijan eläkettä saavan hoitotukea koskevan valitusasian käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt kaksi vuotta. Vakuutusoikeuden selvityksen mukaan käsittelyaikaan olivat vaikuttaneet valittajan toimittamat lisäselvitykset ja siitä aiheutuneet toimenpiteet sekä asiakirjojen toimittaminen kaksi kertaa valittajan tutustuttavaksi. Eläkettä saavan hoitotukiasioiden keskimääräinen käsittelyaika vastaavana aikana oli ollut 13,5 kuukautta. Valitusasian oltua vireillä vuoden valittajalle lähetetyssä kirjeessä oli nimenomaisesti todettu, että lisäselvityksen toimittaminen saattaa pidentää käsittelyaikaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että valitusasian käsittelyaika vakuutusoikeudessa oli ollut sellaisenaan kohtuuttoman pitkä ja lisäksi lähes kaksi kertaa pidempi kuin vastaavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika. Päätöksen mukaan joissakin valittajalle vakuutusoikeudesta lähetetyissä viesteissä oli todettu ainoastaan, että lisäselvitystä voi toimittaa koko käsittelyn ajan. Apulaisoikeuskansleri esitti harkittavaksi, tulisiko vakuutusoikeuden kehittää asiakkaille lähetettävien vakiotyyppisten ilmoituskirjeiden sisältöä siten, että lisäselvityksen jättämismahdollisuuden lisäksi niissä mainittaisiin myös vakuutusoikeuden tehtävästä kuulla muita tahoja uuden selvityksen johdosta sekä tämän mahdollisista vaikutuksista valitusasian käsittelyaikaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota siihen, että vakuutusoikeuden tulisi toimintaansa kehittäessään ja asioiden käsittelyaikoja seuratessaan varmistua siitä, että valitusasioiden käsittely ei kantelijan valitusasian tavoin kohtuuttomasti viivästy.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.