08.12.2014

Huolellisuus - Laillisuusvalvonta - Selvitys

Apulaisoikeuskanslerin pyytämän selvityksen toimittaminen

Apulaisoikeuskanslerin kantelun johdosta kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta pyytämää selvitystä ei toimitettu annetussa määräajassa. Oikeuskanslerinvirastosta oltiin useaan kertaan yhteydessä sosiaali- ja terveysvirastoon ja tiedusteltiin selvitystä, mutta selvitystä ei toimitettu ennen kuin sosiaali- ja terveysvirastolle lähetetyn lisäselvityspyynnön jälkeen. Selvityksen toimittaminen myöhästyi alkuperäisestä määräajasta noin vuoden. Sosiaali- ja terveysviraston mukaan selvitys oli jäänyt toimittamatta inhimillisestä virheestä johtuen, ja virasto oli kehittänyt asianhallintajärjestelmäänsä, jotta vastaava tilanne ei pääsisi toistumaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että perustuslain 111 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:ssä säädetään viranhaltijan yleisistä velvollisuuksista. Pykälän mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta työtehtävien hoitamisessa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveysviraston huomiota oikeuskanslerin oikeuteen saada viranomaisilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot sekä huolellisuuteen sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.