03.11.2014

Aluehallintovirasto - Hyvä hallinto - Viipyminen

Asian käsittelyn viipyminen aluehallintovirastossa

Kantelija oli alkukeväästä 2012 tehnyt aluehallintovirastolle kaksi kantelua. Tiedusteltuaan myöhemmin asioiden käsittelyaikatauluja kantelijalle oli vastattu, että asiat tullaan ratkaisemaan aikaisintaan keväällä 2014.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kantelut olivat olleet esittelyvalmiina vuoden ja kolme kuukautta. Apulaisoikeuskansleri korosti ratkaisussaan, että viivytyksettömän käsittelyn vaatimus on otettava huomioon asian kaikissa käsittelyvaiheissa eikä vain asian kokonaiskäsittelyaikaa arvioitaessa. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen apulaisoikeuskansleri katsoi, että edellä mainittujen kanteluiden käsittelyaika aluehallintovirastossa ei ole vastannut perustuslain 21 §:ssä asetettua asioiden käsittelyn viivytyksettömyyden vaatimusta, vaan asioiden käsittelyajat ovat olleet kohtuuttoman pitkiä.

Asiassa ei ollut kuitenkaan näyttöä siitä, että yksittäiset virkamiehet olisivat tahallisesti viivytelleet kanteluasian käsittelyssä. Asian kohtuuttoman pitkä käsittelyaika johtui pääasiassa resurssipulasta.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan valtiovarainministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin aluehallintoviraston ruuhkautuneiden kanteluasioiden käsittelyongelmien korjaamiseksi ohjaamalla lisäresursseja pahoin ruuhkautuneiden kanteluiden purkuun virastossa. Aluehallintovirastosta saatujen tietojen mukaan tilanne on tällä hetkellä parempi ja asioiden käsittelyajat ovat lyhentyneet selvästi esimerkiksi kantelussa tarkoitetusta ajankohdasta.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri ei ryhtynyt asiassa muihin toimenpiteisiin kanteluiden käsittelyn viipymisen vuoksi kuin että saattoi ratkaisussaan esittämät näkemyksensä aluehallintoviraston tietoon.

Perustuslaki 21 § ja 22 §
Hallintolaki 7 § ja 8 §
Valtion virkamieslaki 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.