05.11.2014

Arpajais - ja rahapelitoiminta - Julkisuuslaki - Poliisi

Poliisihallituksen menettely Veikkaus Oy:n rahapelien valvojana

Kantelijan mukaan Poliisihallituksen arpajaishallinto oli laiminlyönyt tehtäviään kun se ei ollut Veikkaus Oy:n rahapelien valvojana tiedottanut kuluttajille antamistaan ratkaisusuosituksista Veikkauksen rahapelien voitonmaksua koskevissa riitatilanteissa eikä myöskään saattanut julkisia ratkaisuasiakirjoja kuluttajien saataville sähköisesti. Lisäksi kantelijan mukaan arpajaishallinnon olisi tullut valvovana viranomaisena velvoittaa Veikkaus Oy maksamaan voitot myös muille ratkaisusuositusten perusteella voittoon oikeutetuille kuin ratkaisusuositusta nimenomaisesti arpajaishallinnolta pyytäneille Veikkauksen asiakkaille.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että julkisen vallan ohjauksessa ja lailla myönnetyn yksinoikeuden turvin toimeenpantavassa veikkaustoiminnassa veikkauspalveluja ostavien ja yhtiölle tuloja tuottavien asiakkaiden oikeusturvan vaatimukset ovat tällaisessa yleishyödylliseksi katsotussa rahapelitoiminnassa korostuneen korkeat.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kanteluasiassa tarkoitetut Poliisihallituksen arpajaishallinnon tietojärjestelmät eivät olleet täyttäneet julkisuuslain perustavoitteiden mukaisia nykyaikaisen tietohallinnon perusvaatimuksia. Poliisihallituksen arpajaishallinnon menettely ja asiakaspalvelu eivät myöskään olleet täyttäneet julkisuuslain vaatimuksia hyvästä tiedonhallintatavasta eivätkä asianmukaisesti mahdollistaneet pelaajien oikeuksien ja etujen valvomista kyseisellä toimialalla.

Rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvaan kuuluvan, samanlaisessa asemassa olevien pelaajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen kuuluu, että muillakin kuin yksittäisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä ratkaisusuosituksen tehneellä pelaajalla on asianmukaiset mahdollisuudet saada riittävän joutuisasti tieto ratkaisusuosituksen sisällöstä. Ratkaisusuosituksia lain perusteella antavalta poliisihallituksen arpajaishallinnolta voidaan edellyttää, että se asianmukaisella tavalla huolehtii ja valvoo ratkaisusuosituksen kattavaa ja yhdenmukaista noudattamista kaikkiin samanlaisessa asemassa oleviin rahapeliin osallistuneisiin nähden.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Poliisihallituksen huomiota ratkaisusuositusmenettelyn oikeudellisesta luonteesta sekä viranomaisen tietopalvelutehtävästä rahapelivalvonnassa esittämiinsä näkökohtiin ja pyysi Poliisihallitusta ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin päätös on antanut aihetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.