27.10.2014

Hallintolaki

Kaupungin myöntämän valtionavustuksen maksaminen

Kaupunki oli asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaisena valtionapuviranomaisena myöntänyt kantelijalle energia-avustuksen uusiutuvan energian käyttöönottoon. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus oli kuntien ohjauksesta ja valvonnasta vastaavana viranomaisena katsonut, että kaupunki oli myöntänyt avustuksen vastoin asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Tämän vuoksi kaupunki ei ollut maksanut kantelijalle myöntämäänsä avustusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen energia-avustusten hakemista, myöntämistä ja maksamista koskevan ohjeen mukaan kunnan tuli huomioida, että perittävä avustusmäärä tai avustuksen maksamatta jättäminen ei synnytä kunnalle oikeutta periä myönnettyä avustusta takaisin avustuksensaajalta tai jättää myönnettyä avustusta maksamatta avustuksensaajalle, mikäli tämä oli toiminut vilpittömästi. Apulaisoikeuskansleri pyysi kaupungilta selvityksen ja oikeudellisen lausunnon menettelyistä ja perusteista olla maksamatta kaupungin myöntämää avustusta kantelijalle. Selvityksessään kaupunki ilmoitti, että kantelijalle maksetaan kysymyksessä oleva avustus. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei hänellä ollut aihetta enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin kaupungin osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.