22.10.2014

Edunvalvonta - Hakemus - Hyvä hallinto

Vanhainkodin menettely hakemusta edunvalvojan määräämiseksi täytettäessä

Vanhainkodissa oli pidetty hoidettavana olevan henkilön toiveesta hoitopalaveri, jossa oli keskusteltu edunvalvontaprosessin käynnistämisestä. Palaverin seurauksena yksikön sairaanhoitajan sijaisena toiminut sairaanhoidon opiskelija oli tulostanut internetistä edunvalvontaa koskevan hakemuslomakkeen ja pyytänyt siihen hoidettavana olevan henkilön allekirjoituksen. Hakemuslomake oli ollut nimeä ja allekirjoitusta lukuun ottamatta tyhjä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ottaessaan allekirjoituksen tyhjään lomakkeeseen vanhainkodin hoitohenkilökunta oli toiminut vastoin hyvän hallinnon periaatteita. Viranomaisten toiminnan tulee olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja siten allekirjoituksia ei tule pyytää tyhjiin lomakkeisiin edes hyvässä tarkoituksessa. Kantelun mukaan edes vanhainkodin hoidokin aviomies ei tiennyt vaimonsa allekirjoittamasta edunvalvonta-asiakirjasta mitään. Asiassa ei ollut kuitenkaan näyttöä siitä, että kantelussa mainitut henkilöt olisivat menetelleet asiassa tahallisesti. Tuotuaan esille näkemyksensä myös edunvalvonnasta sekä itsemääräämisoikeudesta, apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että asiassa ei ole tullut esille sellaista hoitohenkilökunnan menettelyä, jossa hoidettavan henkilön itsemääräämisoikeutta olisi rajoitettu tarpeettomasti. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä hyvästä hallinnosta kaupungin tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.