17.10.2014

Julkisuuslaki - Lastensuojelu - Sosiaalihuolto

Lastensuojeluasian käsittely

Kantelija arvosteli sitä, että hänen ja hänen sisarustensa sosiaalityöntekijöille lastensuojeluselvityksen yhteydessä kertomat asiat oli kerrottu heidän isälleen, vaikka sisaruksille oli luvattu, ettei asioita kerrota eteenpäin. Selvityksestä ei ilmennyt, että kantelijalle ja hänen sisaruksilleen olisi kerrottu mahdollisuudesta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla tietyin edellytyksin kieltää itseään koskevien tietojen kertominen isälleen. Kantelija oli lastensuojeluselvitystä tehtäessä 17-vuotias, joten erityisesti hänen kohdallaan mahdollisuudesta informoiminen olisi ollut tarpeellista. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelun tietoon käsityksensä, jonka mukaan sisarusten informoiminen asiasta olisi kyseisessä tapauksessa ollut asianmukaista.

Kantelija oli pyytänyt lastensuojelun johtajalta lastensuojeluilmoituksen tekijöitä koskevat tiedot. Johtaja oli kieltäytynyt antamasta tietoja, mutta ei ollut ilmoittanut kantelijalle tämän oikeudesta saattaa asia julkisuuslain mukaisesti viranomaisen ratkaistavaksi. Kieltäytyessään antamasta tietoja johtajan olisi tullut ilmoittaa kantelijalle kyseisestä oikeudesta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lastensuojelun johtajan huomiota julkisuuslain 14 §:n 3 momentissa säädettyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.