15.10.2014

Asiakirjapyyntö - Hyvä hallinto - Hyvä kielenkäyttö - Lastenvalvoja - Puolueettomuus

Lastenvalvojien menettely

Kantelija arvosteli perheasioiden yksikön kahden lastenvalvojan menettelyä epäammattimaiseksi ja puolueelliseksi. Lisäksi kantelijalle ei ollut toimitettu hänen pyytämiään asiakirjoja.

Selvitysten mukaan tavanomaisesta toimintamallista poiketen kantelijan tapauksessa toinen vanhemmista oli käynyt ensin lastenvalvojan luona yksin. Tällöin olisi ollut perusteltua, että myös kantelijalle olisi ollut oma henkilökohtainen aikavaraus. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Kantelija oli kokenut lastenvalvojien käyttäytymisen ja kielenkäytön eräiltä osin loukkaavaksi. Toinen lastenvalvojista oli selvityksessään todennut kenties loukanneensa kantelijaa ja pyytäneensä tältä anteeksi.

Kantelija oli pyytänyt toisen vanhemman lastenvalvojille lähettämiä sähköpostiviestejä itselleen. Toinen lastenvalvoja oli luvannut selvittää asiaa ja lähettää viestit kantelijalle. Kantelija ei kuitenkaan ollut saanut viestejä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiakirjapyynnöt tulee käsitellä ja niihin vastata julkisuuslaissa säädetyllä tavalla määräajassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lastenvalvojien huomiota asiakkaiden tasapuolisen ja puolueettoman kohtelun sekä asianmukaisen käyttäytymisen ja kielenkäytön vaatimukseen. Lisäksi hän kiinnitti toisen lastenvalvojan huomiota julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.