13.08.2014

Hakemus - Hyvä hallinto - Lomake - Sähköinen asiointi - Sähköposti - Toimeentuloturva

Toimeentulotukihakemuslomakkeen asianmukaisuus

Kaupungin perusturvakeskuksen toimeentulotukihakemuslomakkeeseen sisältyi teksti: "Antamani tiedot saadaan tarkistaa ja olosuhteitani seurata kotikäynnillä". Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli kyse ei ole sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetystä tilanteesta, kotikäynnin suorittaminen toimeentulotukihakemuksen johdosta edellyttää asianomaisen henkilön suostumusta. Jotta kysymys olisi aidosta ja pätevästä suostumuksesta, sen on oltava vapaaehtoinen ja annettu olosuhteissa, joissa suostumuksen antaja on selvillä siitä, että hän voi halutessaan olla antamatta suostumusta tai perua sen myöhemmin. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kyseisestä lomakkeesta ei käynyt ilmi, että suostumuksen antaminen oli vapaaehtoista ja että asiakkaalla oli myös mahdollisuus olla antamatta suostumustaan olosuhteidensa seuraamiseen kotikäynnillä. Suostumuksen vapaaehtoisuuden arvioinnissa oli otettava huomioon myös se, että toimeentulotuki on viimesijainen taloudellisen tuen muoto, eikä hakijalla hakemustilanteessa ole välttämättä tosiasiallista mahdollisuutta syvällisesti arvioida ja kyseenalaistaa lomakkeen tekstiä. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt kyseisen lomakkeen sisältöä asianmukaisena eikä hyvän hallinnon mukaisena. Perusturvakeskuksen huomiota kiinnitettiin toimeentulotukilomakkeiden asianmukaiseen sisältöön.

Toimeentulotuen hakija oli lähettänyt kaupungin perusturvakeskukselle sähköpostiviestin, johon sisältyi hänen terveydentilaansa koskevia tietoja. Perusturvakeskuksen kirjaamo oli lähettänyt hakijalle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain edellyttämän ilmoituksen viestin vastaanottamisesta sähköpostitse siten, että hakijan lähettämä viesti oli sisältynyt vastaanottoilmoitukseen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tavallisessa suojaamattomassa internet-sähköpostissa tiedot eivät ole suojattuja sivullisilta, minkä vuoksi salassa pidettäviä tietoja sisältäviä viestejä ei voida siinä lähettää. Kaupungin menettely oli tältä osin lainvastainen. Perusturvakeskus oli kantelun vireille tulon jälkeen arvioinut uudelleen menettelyään sähköpostin vastaanottokuittausviestin lähettämisessä ja muuttanut toimintatapojaan. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri ei katsonut enää olevan tarpeellista ryhtyä laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin tältä osin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.