05.08.2014

Esitutkinta - Perusteleminen - Poliisi

Esitutkintapäätöksen laatiminen ja perusteleminen

Kantelija arvosteli poliisin esitutkinnanjohtajan päätöstä jättää esitutkinta suorittamatta epäiltyä törkeätä petosta ym. koskevassa asiassa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei hänellä kantelun ja saamansa selvityksen perusteella ollut oikeudellisia perusteita todeta tutkinnanjohtajan ylittäneen hänelle kuuluvaa harkintavaltaa päättäessään olla aloittamatta esitutkintaa ilmoitetussa asiassa. Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että esitutkintaa oli aloitettu ennen päätöksen tekemistä ja totesi tämän vuoksi, että olisi ollut perustellumpaa tehdä päätös aloitetun esitutkinnan päättämisestä, kuin sen suorittamatta jättämisestä. Apulaisoikeuskanslerin käsitykseni mukaan tutkinnanjohtaja ei ollut myöskään perustellut tutkintapäätöstään oikeudellisesti tyydyttävällä tavalla. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle tutkinnanjohtajan huomion esitutkintapäätösten asianmukaiseen laatimiseen ja perustelemiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.