10.07.2014

Ulosotto - Itseoikaisu - Neuvonta

Ulosoton edellytysten tarkistusvelvollisuus sekä ohjausvelvollisuus

Ulosottohakemus oli ulosottovirastossa kirjattu tarkistamatta vireilletulon edellytyksiä. Hakemuksen oli tulkittu koskevan yksityistielaissa tarkoitettua maksua, joka voidaan periä tieosakkaalta siinä järjestyksessä kuin verojen ja muiden julkisoikeudellisten saatavien ulosotosta on säädetty. Hakemus oli johtanut ulosmittaukseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi, että ulosottoasian kirjaamisvaiheessa olisi tullut tarkistaa, onko saatava on yksityistielain 88 §:ssä tai 89 §:ssä tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava. Tämä olisi voitu tarkistaa pyytämällä hakijalta hakemuksen kirjaamisvaiheessa maksuunpanoluettelo tai katselmuspöytäkirja, johon saatava perustuu.

Vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen saatuaan kantelija oli puhelimitse yhteydessä kihlakunnanulosottomieheen, joka oli neuvonut kantelijaa selvittämään asiaa hakijan kanssa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi, että kihlakunnanulosottomiehen olisi tullut ulosottokaaren 1 luvun 20 §:ssä tarkoitetun avoimuuden vaatimuksen mukaisesti antaa kantelijalle ohjausta ja kertoa perustevalituksen mahdollisuudesta tai vaihtoehtoisesti ohjeistaa kantelijaa tekemään itseoikaisupyynnön ja/tai ulosottovalituksen asiassa.

Kantelijan otettua kirjallisesti yhteyttä ulosottovirastoon oli kihlakunnanvouti selvittänyt asian ja tehnyt itseoikaisupäätöksen. Kantelijalta ulosmitattu summa oli palautettu hänelle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä ulosottoviraston ja kihlakunnanulosottomiehen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.