18.07.2014

Hyvä hallinto

Asian riittävä selvittäminen

Henkilö oli saanut ulosotosta tilityksiä hänelle tuomituista korvauksista. Hän pyysi muun muassa näiden tulojen vuoksi KELAa tarkistamaan, oliko kyseisillä tuloilla vaikutusta hänen saamansa eläkkeensaajan asumistuen määrään.

Asiaa käsitellyt KELAn virkailija tulkitsi epähuomiossa kyseiset tilitykset henkilöllä oleviksi ulosottoveloiksi ja perusteli antamansa päätöksen tämän käsityksensä mukaisesti. Päätöksen lopputulos sinänsä oli oikea eli asumistuen määrä ei muuttunut.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi riittävän selvittämisen tarkoittavan myös riittävää perehtymistä asiassa esitettyihin tosiseikkoihin. Selvityksen riittävyys ja sen oikea tulkitseminen ovat olennaisia edellytyksiä asian oikealle ratkaisemiselle ja perustelemiselle.

Virheellisesti perusteltu päätös oli sittemmin korvattu uudella päätöksellä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti virheellisesti perustellun päätöksen tehneen virkailijan huomiota käsiteltävänään olevien asioiden riittävään ja huolelliseen selvittämiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.