21.03.2014

Ministeriö - Perus - ja ihmisoikeudet - Sosiaalivakuutus - Vakuutusoikeus - Viipyminen

Vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antaminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) oli 3.11.2011 päivätyllä tuomioistuimille ja eräille muille tahoille osoittamallaan kirjeellä ilmoittanut, ettei sillä ole enää tulevaisuudessa mahdollisuutta antaa lausuntoja vakuutuslääketieteellisissä korvauskysymyksissä.

Apulaisoikeuskansleri otti asian omana aloitteenaan tutkittavaksi ja asiassa pyydettiin vakuutusoikeuden selvitys sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön lausunnot. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja koskeva asia oli edelleen valmisteltavana. Ministeriössä oli selvitetty yliopistosairaaloiden mahdollisuutta antaa lausuntoja. Viideltä yliopistosairaalalta on tarkoitus pyytää asiaan kannanottoa. Asia kytkeytyy myös ns. sote-uudistukseen. Mikäli päädyttäisiin tehtävän antamiseen yliopistosairaaloille, asia kirjattaisiin lainsäädäntöön.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tuomioistuimilla on tarvetta vakuutuslääketieteellisen lausuntojen saamiseen. Valviran luovuttua lausuntojen antamisesta on tarpeen luoda jokin toimielin tai järjestelmä, jonka tehtäväksi kyseisten lausuntojen antaminen tulisi. Valviran lopetettua lausuntojen antamisen tuomioistuimilla ei ole ollut tällaista mahdollisuutta lausuntojen hankkimiseen. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan järjestelmä tai toimielin, jonka kautta tuomioistuimet voisivat saada tarvitsemiaan vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja, tulisi saada aikaan viivytyksettä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi vakuutusoikeuden huomiota erään poistohakemuksen pitkään käsittelyaikaan, joka osin oli johtunut asian viipymisestä vakuutusoikeudessa. Käsittelyaika oli erittäin pitkä eli noin kolme vuotta ja kymmenen kuukautta, mutta tästä ajasta asia oli ollut Valvirassa lausunnolla vuoden ja kymmenen kuukautta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.