19.03.2014

Perus - ja ihmisoikeudet - Terveydenhuolto - Yksilönsuoja

Valokuvaaminen terveyskeskuksen ajanvarauksessa ja yleisissä tiloissa

Kantelija oli halunnut ottaa kuvan terveyskeskuksen vastaanotossa ajanvarausta hoitavasta henkilöstä. Henkilö oli sanonut, että häntä ei saa kuvata, ja paikalle tullut toinen hoitaja oli todennut, että terveyskeskuksen vastaanotossa ei saa kuvata.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että terveyskeskuksen yleiset vastaanottotilat ovat luonteensa mukaisesti tiloja, joihin yleisöllä on pääsy. Näin ollen rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty valokuvaamisen rajoitus ei koskisi terveyskeskuksen yleisiä vastaanottotiloja. Lisäksi asiassa ei ollut käynyt ilmi, että kantelija olisi yrittänyt kuvata terveyskeskuksessa asioivia potilaita, vaan hän oli halunnut kuvata omaa asiakaspalvelutilannettaan.

Päätöksen mukaan oikeus valokuvata terveyskeskuksen yleisissä vastaanottotiloissa ei ole perustuslain 12 §:n turvaaman sananvapauden olennaisen sisällön mukaista ydinaluetta, jonka piirissä se saisi perusoikeuksien ristiriitatilanteessa etusijan muihin perusoikeuksiin nähden. Sen sijaan yksityisyyden suojan tarve terveyden- ja sairaanhoidossa on korostuneen suuri. Mikäli paikalla olisi ollut potilaita, potilaan yksityisyyden suojaa koskevat säännökset ja periaatteet olisivat edellyttäneet terveyskeskuksen henkilökunnalta toimia yksityisyyden suojaamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että terveyskeskuksen henkilökunnan ei olisi tullut kantelussa selostetulla tavalla kieltää kantelijaa valokuvaamasta omaa asiakaspalvelutilannettaan. Kuitenkin valokuvaamisessa terveyskeskuksen yleisissä vastaanottotiloissa tulee ottaa huomioon edellä esitetyt yksityisyyden suojan vaatimukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.