24.02.2014

Ase - Hyvä hallinto - Poliisi

Poliisilaitoksen menettely lupa-asiassa

Poliisilaitos oli tehnyt ratkaisun kantelijan aselupa-asiassa, mutta oli laiminlyönyt laatia ratkaisusta hallintolain edellyttämän valituskelpoisen kirjallisen päätöksen. Asian tultua ilmi Poliisihallitus kehotti poliisilaitosta laatimaan luparatkaisusta hallintolain vaatimusten täyttävän päätöksen. Poliisilaitos teki uuden asianmukaisen päätöksen. Hallinto-oikeus, johon kantelija valitti kielteisestä luparatkaisusta, palautti asian poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi, koska poliisilaitos ei olisi saanut tehdä uutta päätöstä, kun hakija ei ollut jättänyt uutta hakemusta eikä poliisilaitos ollut poistanut edellistä päätöstä. Poliisilaitos teki uuden (kolmannen) päätöksen, joka tällä kertaa oli hakijalle myönteinen. Päätös oli kuitenkin erittäin niukasti perusteltu. Siitä ei ilmennyt millä perusteella luvan myöntämisen edellytykset olivat muuttuneet aiempaan tilanteeseen verrattuna hakijalle edullisemmiksi.

Poliisilaitokset olivat päätöksentekomenettelyssään monin tavoin toimineet vastoin hallintolain säännöksiä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hallintolain säännösten noudattamisen merkitykseen tehtäessä ratkaisuja lupahallintoasioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.