26.11.2013

Hyvä hallinto - Vaikuttamis - ja osallistumismahdollisuus - Hyvä tiedonhallintatapa - Palveluperiaate

Viranomaisen hyvän hallintotavan vastainen toiminta

Kanteluasiassa oli kyse tien nimen muuttamiseen liittyvästä asiasta. Nimenmuutos oli tullut ajankohtaiseksi kuntaliitosten ja tietöiden vuoksi. Asiaa oli käsitelty sekä toimintansa lopettaneessa kunnassa että sen jälkeen uudessa hallinto-organisaatiossa.

Viranomaiset eivät olleet tiedottaneet tulevista nimenmuutoksista alueella hallintolain 41 §:n mukaisesti riittävän kattavasti ja asia oli tullut kantelijoiden tietoon sattumalta maastossa liikuttaessa. Viranomaiset eivät kummassakaan hallinto-organisaatiossa olleet vastanneet kantelijoiden tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin. Uutta organisaatiota rakennettaessa ei ollut riittävästi varmistettu lopettavan organisaation asiakirjahallinnon siirtymistä uuteen organisaatioon hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä oli pidettävä olennaisena osana hyvää hallintoa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Salon kaupungin huomiota hyvään hallintotapaan asiallisiin yhteydenottoihin vastaamisessa, hallinnon palveluperiaatteen noudattamiseen, asian viivytyksettömän käsittelyn velvoitteeseen, hyvän tiedonhallintatavan noudattamiseen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen.

Hallintolaki 41 §
Hallintolaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.