15.11.2013

Asiakirjapyyntö - Julkisuus

Menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Kantelija pyysi saada jäljennökset työpaikkahakemusasiakirjoista. Hänelle ilmoitettiin, että hän voi tulla tutustumaan asiakirjoihin, mutta sitä varten on varattava etukäteen aika. Julkisuuslain mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Kantelija sai pyytämänsä kopiot vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli lähetetty kaupungille selvityspyyntö kantelun johdosta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupunki oli toiminut virheellisesti laiminlyödessään noudattaa julkisuuslain säännöstä asiakirjan antamisesta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta sekä säännöstä siitä, että tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.