31.01.2012

Toimeentuloturva - Sähköinen asiointi - Sähköposti

Toimeentulotukea on voitava hakea myös sähköisesti

Kantelija kanteli siitä, ettei toimeentulotukea ollut mahdollista hakea sähköisesti. Kaupungin antamassa selvityksessä todettiin, ettei toimeentulotukea ollut mahdollista hakea sähköisesti. Sama informaatio oli myös kaupungin verkkosivuilla. Selvityksessä todettiin, että toimeentulotukihakemusten käsittelyä varten kaupungilla ei ollut käytettävissään suojattua sähköpostiyhteyttä. Kun sosiaalitoimen asiakkuuteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, ei toimeentulotukihakemusten vastaanottaminen sähköisesti ollut mahdollista. Kaupungilla ei ollut toimeentulotukihakemusten käsittelyä varten yleistä sähköpostiosoitetta vaan se ilmoitti toimeentulotukiasioissa tapahtuvaa yhteydenottoa varten yhteystiedoikseen virkamiesten henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että lainsäädännössä ei ole asetettu ehdotonta velvollisuutta järjestää mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Hän saattoi kuitenkin kaupungin tietoon näkemyksensä siitä, että tarjotessaan mahdollisuuden sähköiseen asiointiin viranomaisen tulee sallia sähköinen asiointi myös toimeentulotukiasioissa siitä huolimatta, ettei sähköpostitse lähetetyn viestin tietoturvaa pystytä varmistamaan. Tällöin viranomaisen on selkeästi tuotava esiin asiaan liittyvä tietoturvaongelma. Viranomaisen on myös selkeästi kerrottava, mitä sähköpostiosoitetta asioinnissa on käytettävä. Yhteystietona ei ole suositeltavaa käyttää virkamiesten henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita.

Apulaisoikeuskansleri katsoi lisäksi, että sähköisen asioinnin mahdollistaminen toimeentulotukiasioissa olisi myös perusoikeuksien toteutumisen kannalta perusteltua. Perustuslaissa säädetään, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Mahdollisuus asioida sähköisesti voisi nopeuttaa toimeentulotukiasian vireillepanoa ja turvaisi siten osaltaan perustuslain mukaisen perusoikeuden toteutumista. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hän piti myös kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena sitä, että sähköinen asiointi toimeentulotukiasioissa ei ollut mahdollista, kun se useissa muissa hallinnollisissa asioissa kyseisessä kaupungissa sitä oli.

Perustuslain 6 §, 19 § ja 22 §
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 1 §, 2 §, 5 § ja 7 §
Hallintolain 7 § ja 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.