09.09.2010

Lastensuojelu - Henkilönkatsastus - Tupakkatuotteet

Lastensuojelulaitoksen käytäntö vastoin lastensuojelulakia

Lastensuojelulaitoksen sääntöjen mukaan alaikäisen tupakointiepäilystä oli seuraamuksena, että lapsen oli määräaikaisesti sallittu opetukseen osallistumisen lisäksi oleskella vain omassa huoneessa tai soluasunnossa Lisäksi sovittu viikonloppuloma peruuntui. Tupakkatuotteiden käytön havaitsemiseksi laitoksessa oli käytössä häkämittari.

Lapsen liikkumisvapautta lastensuojelulaitoksessa voidaan rajoittaa vain lastensuojelulaissa säädetyin edellytyksin. Lastensuojelulaissa säädettyjen rajoitustoimenpiteiden kuten liikkumisvapauden rajoittamisen edellytys on lapsen suojeleminen hänen terveyttään tai kehitystään vakavasti uhkaavalta käyttäytymiseltä. Tupakointiepäily ei tätä kriteeriä täytä. Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä voidaan joka tapauksessa kohdistaa vain kiireellisesti sijoitettuun, huostaan otettuun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitettuun lapseen. Kantelun tapauksessa avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen liikkumisvapautta oli rajoitettu.

Häkämittarin avulla otettu puhallusnäyte on henkilönkatsastus. Henkilönkatsastus merkitsee henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumista. Henkilönkatsastusta ei voida suorittaa muutoin kuin lastensuojelulaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lastensuojelulain mukainen henkilönkatsastus voidaan suorittaa, kun on perustelua aihetta epäillä, että lapsi on käyttänyt lastensuojelulaissa tarkoitettuja päihdyttäviä aiheita. Päihdyttäviä aineita ovat päihtymistarkoituksessa käytetyt aineet, kuten alkoholipitoiset aineet, huumausaineet ja niiksi luokiteltavat lääkkeet tai muut lääkkeet tai päihtymistarkoituksessa käytettävät haisteltavat liuottimet. Tupakkatuotteet eivät ole laissa tarkoitettuja päihdyttäviä aineita.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että lastensuojelulaitoksen käytäntö ei ollut lastensuojelulain mukainen. Se ei myöskään turvannut riittävästi lasten oikeutta liikkumisvapauteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Päätöksessä kiinnitettiin lastensuojelulaitoksen huomiota lain huolelliseen noudattamiseen.

Lastensuojelulaki 64 §, 65 §, 66 § 2 mom., 69 §
Perustuslaki 7 § 3 mom., 9 §, 22 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.