03.09.2010

Lääkäri - Potilas - Terveydenhuolto

Potilasasiakirjamerkinnät

Kantelija arvosteli terveyskeskuslääkärin menettelyä potilaan tutkimisessa. Saaduista selvityksistä kävi ilmi, että lääkäri oli merkinnyt potilasasiakirjoihin potilaan hoitoon toimittamista koskevaa valitusta koskevia tietoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Edelleen hän totesi, että potilasasiakirjojen sisältämien tietojen on oltava niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi asiassa lausunnon antaneen lääninhallituksen näkemykseen, ettei valitus- ja kantelukirjelmiä ja niihin liittyviä tietoja tule sisällyttää potilasasiakirjatiedostoon elleivät ne ole potilaan hoidon kannalta tarpeellisia. Hän saattoi käsityksensä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä kyseisen terveyskeskuslääkärin tietoon.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 2 ja 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.