07.09.2010

Poliisi - Toimivalta

Turvallisuustarkastuksen suorittaminen

Poliisimies oli ennen huumausaineen nauttimisen toteamiseksi poliisiautossa tehtyä sylkitestiä suorittanut testattavalle henkilölle turvallisuustarkastuksen. Poliisimiehen selvityksen mukaan turvallisuustarkastus oli tehty sen varmistamiseksi, ettei testattavan henkilön hallussa ollut esineitä, joilla hän voisi vaarantaa poliisimiesten turvallisuuden.

Poliisilain 22 §:n 1 momentin mukaan poliisimiehellä oli oikeus kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöönottamisen ja henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen yhteydessä tarkastaa henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen varmistamiseksi, ettei tällä ollut hallussaan esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisen taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, ettei sylkitestin ottaminen ollut lainkohdassa mainittu vapauteen kohdistuva toimenpide.

Toisaalta sylkitestiä suoritettaessa testattavan henkilön vapautta rajoitetaan kiinniottamiseen verrattavalla tavalla. Lisäksi sylkitestin suorittamisen turvaaminen ja poliisin työturvallisuuden ylläpitäminen olivat lain esitöistä ilmeneviä perusteita turvallisuustarkastuksen suorittamiselle.

Turvallisuustarkastuksen suorittamisella puututtiin kuitenkin perustuslain 7 §:ssä turvattuun perusoikeuteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Perusoikeuteen ei voida puuttua ilman laissa säädettyä perustetta. Perusoikeuksia rajoittavaa säännöstä oli tulkittava perusoikeusmyönteisesti. Lähtökohtana oli lain sanamuoto, jota ei tullut tulkita säädettyä perusoikeuden rajoitusta laajentavasti.

Apulaisoikeuskansleri päätyi poliisilain 22 §:n 1 momentin sanamuoto huomioon ottaen siihen, ettei turvallisuustarkastuksen suorittamiselle ollut laissa säädettyjä perusteita.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta turvallisuustarkastuksen suorittaneen poliisimiehen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.