07.09.2010

Yhdenvertaisuus - Perus - ja ihmisoikeudet - Terveydenhuolto

Päihdehuoltopalveluiden yhdenvertainen toteutuminen

Tehdyn kantelun perusteella asiaa selvitettäessä ilmeni, että kunnan avopäihdepalveluissa oli henkilökuntaa vajaa puolet päihdehuollon laatusuosituksen mukaisesta määrästä ja että kunnan seurantajärjestelmällä voitiin seurata vain keskimääräisiä, ei todellisia yksilökohtaisia jonotusaikoja hoitoon pääsemiseksi.

Päihdehuoltolain 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Muun muassa kansanterveyslain 15 b §:ssä on säännökset hoitotakuusta eli siitä, minkä ajan kuluessa hoidon tarpeen arviointi ja hoito on järjestettävä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään hoitotakuun toteutumisen edellyttävän, että jokainen päihdehuoltopalveluja tarvitseva saa niitä laissa säädetyssä ajassa. Hoitotakuun toteutumista ei voida luotettavasti seurata ilman riittävän yksityiskohtaista seurantajärjestelmää. Puutteellinen seuranta ja mahdollinen aliresursointi saattoivat vaarantaa perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaisen kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun päihdehuoltopalvelujen saamisessa.

Aluehallintovirasto on sosiaali- ja terveydenhuoltona annettavan päihdehuollon asianmukaista toteutumista ensisijaisesti valvova ja ohjaava viranomainen, jolla on lakiin perustuva mahdollisuus havaitsemiensa puutteiden korjaamiseen myös pakkokeinoja käyttämällä.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri pyysi asianomaiselta aluehallintovirastolta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin se oli apulaisoikeuskanslerin päätöksessä ja osittain myös omassa lausunnossaan esiin tuotujen puutteiden korjaamiseksi kyseisessä kunnassa ryhtynyt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.