24.08.2010

Asianajajaliitto - Käsittelyaika - Viipyminen

Valvonta-asian käsittelyaika Suomen Asianajajaliitossa

Kanteluasiassa kävi ilmi, että asianajajan menettelyä koskevan valvonta-asian käsittely oli vuosien 2001 - 2010 aikana kestänyt Suomen Asianajajaliitossa yli yhdeksän vuotta. Asianajajaliitto myönsi antamissaan selvityksissä, että valvonta-asian käsittely oli kestänyt pitkään. Syynä pitkään käsittelyaikaan oli Asianajajaliiton mukaan ollut erityisesti valvonta-asiaan liittyneiden useiden rikos- ja riita-asioiden vireilläolo.

Arvioitaessa valvonta-asian käsittelyn kestoa kokonaisuudessaan oli oikeuskanslerin mukaan otettava huomioon muun muassa kurinpito/valvonta-asioiden käsittelymenettelyssä tapahtuneet muutokset, kantelijan asema tässä menettelyssä sekä vuosina 2005 - 2008 vireillä olleet ja valvonta-asiaan liittyneet useat rikos- ja riita-asiat. Syyskuun 2008 ja maaliskuun 2009 välisen ajanjakson osalta oli erityisesti otettava huomioon asian riittävän selvittämisen vaatimus ja luonnollista oli, että asianajajalle oli tuolloin tullut varata tilaisuus vielä vastata kaikkiin asiassa esitettyihin uusiin moitteisiin. Asianajajaliiton menettelyä ei oikeuskanslerin mielestä näin ollen voitu arvostella siltä osin kuin kyse oli valvonta-asian käsittelystä ennen maaliskuuta 2009, jolloin asian aktiivinen selvittäminen oli saatettu loppuun.

Asianajajaliiton menettelyä jäädä maaliskuussa 2009 odottamaan vielä valvonta-asiaan liittyneen yhden riita-asian muutoksenhakuasteen ratkaisua ei myöskään voitu pitää suoranaisesti lainvastaisena siinä mielessä, että valvonta-asian käsittely olisi tämän johdosta aiheettomasti viivästynyt. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan oikeudellisesti perustellumpaa olisi kuitenkin ollut, että valvonta-asia olisi pyritty ratkaisemaan Asianajajaliitossa viivytyksettä sen jälkeen kun asian aktiivinen selvittäminen oli saatettu loppuun maaliskuussa 2009. Tätä näkemystä puolsivat sekä yleiset näkökohdat perusoikeuksiin kuuluvasta asioiden viivytyksettömästä käsittelystä viranomaisissa että erityisesti käsillä olleen valvonta-asian tuolloinen jo hyvin pitkä vireilläoloaika Asianajajaliitossa ja muut asian käsittelyn enempää pitkittämistä vastaan päätöksessä esitetyt näkökohdat.

Oikeuskansleri saattoi Asianajajaliiton tietoon lausumansa valvonta-asian käsittelyä koskeneet näkökohdat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.