17.08.2010

Poliisi - Vastaus - Kirjaaminen

Tiedusteluun vastaaminen

Kantelija oli tiedustellut kirjallisesti rikosasian käsittelyvaihetta poliisilaitokselta. Kantelijan mukaan tiedusteluun ei ollut vastattu lainkaan. Kyseisen rikosasian tutkinnanjohtajan antaman selvityksen mukaan arkistoidussa kantelijan tiedustelussa oli näkyvissä tiedusteluun poliisilaitoksella tehty merkintä ”ilmoitin, että juttu lähetetty syyttäjälle 24.11.2004/AS”. Kyseinen asiakirja oli tutkinnanjohtajan selvityksen liitteenä. Merkinnästä ei ilmennyt esimerkiksi, kenelle ja millä tavoin ilmoitus olisi tehty. Tutkinnanjohtaja kertoi tulkitsevansa merkinnän siten, että talousrikosyksikön tutkintasihteeri oli puhelimitse ilmoittanut kantelijan edustajalle, että juttu on toimitettu syyttäjälle syyteharkintaan 24.11.2004.

Hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamiseksi erilaisiin kansalaiskyselyihin vastaamisen dokumentointi olisi hyvä järjestää poliisilaitoksella johdon ohjaamana siten, että kyselyistä ja niihin annetuista vastauksista jäisi riittävän yksilöidyt tiedot jälkikäteistä arviointia silmällä pitäen. Tämä on perusteltua myös virkamiehen oman oikeusturvan kannalta etenkin, jos kirjallisiin tiedusteluihin vastataan suullisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle poliisilaitoksen poliisipäällikön huomiota tarkkuuteen poliisilaitokselle osoitettujen kirjallisten tiedustelujen vastauksien kirjaamisessa.

Perustuslaki 21 §
Valtion virkamieslaki 14 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.