27.08.2010

Hyvä hallinto - Neuvonta - Sähköposti

Tiedusteluihin vastaaminen

Kaupungin viranhaltija oli ilmoittanut kantelijalle, ettei aio vastata tämän sähköpostiviesteihin, mikäli viestit eivät asiasisällöltään tai laajuudeltaan ole viranomaistoimintaa vaativia. Toinen viranhaltija puolestaan oli ilmoituksensa mukaan siirtänyt asian ympäristötoimen hoidettavaksi, eikä hän katsonut tarpeelliseksi osallistua kantelijan ja ympäristötoimen väliseen keskusteluun. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että viranomaisen tulee vastata asiakkaan tulkinnanvaraiseenkin yhteydenottoon, jos asiakas selvästi jää odottamaan vastausta. Hyvään hallintoon kuuluu, että myös viranhaltijan henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen saapunut viesti kuitataan vastaanotetuksi ja siihen vastataan asian vaatimalla tavalla. Viesti tai sähköinen asiakirja tulee tarvittaessa siirtää oikealle viranhaltijalle tai virastolle. Samalla tulisi huolehtia siitä, että viestin lähettäjä saa tiedon viestin vastaanottamisesta. Menettely jättää kokonaan vastaamatta viestiin ilman ilmoitusta esimerkiksi siitä, että asiakkaan kysymys ei kuulu asianomaisen viranhaltijan toimivaltaan tai tehtäviin sekä siitä, että viesti mahdollisesti siirretään jonkun muun tahon käsiteltäväksi, ei ole hyvän hallinnon mukainen.

Hallintolaki 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.