20.07.2010

Virkanimitys - Nimitysmuistio - Hyvä hallinto

Nimitysharkinnan asianmukainen kirjaaminen

Veronkantokeskuksessa tapahtunutta virkanimitystä koskevaan kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskanslerin sijainen selosti lainmukaista menettelyä hakijoiden ansioiden vertailussa ja vertailun edellytyksenä olevia ansioiden selvittämistä ja esittämistä. Laissa ei ole säännöksiä siitä, että sanotunlainen nimitysharkinta tulisi esittää muistion muodossa. Perustuslain 21 §:n mukainen hyvä hallinto virkanimitysasiassa ei kuitenkaan voi toteutua, jos asianosaiset eivät voisi nimitysmuistiosta tai muutoin luotettavasti todeta nimitysharkinnan asianmukaisuutta. Vastaavasti oikeuskanslerin perustuslain 108 §:stä ilmenevä viranomaisiin kohdistama laillisuusvalvonta edellyttää, että nimitysharkintaa on voitava jälkikäteen arvioida.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi vastaisen varalle Veronkantokeskuksen tietoon sen nimitysmuistiossa olleet puutteellisuudet. Nimitysasian valmisteluun kuului kolmen hakijan haastattelut, mutta niistä ei mainittu muistiossa. Siinä ei myöskään tuotu selvästi esille, täyttivätkö hakijat kelpoisuusvaatimukset, ja perusteettomasti poikettiin periaatteesta, jonka mukaan kaikkien hakijoiden samantyyppiset ansiot on esitettävä samanlaajuisesti. Vaikka nimitysharkinnassa arvioitiin Veronkantokeskuksen selvityksen mukaan perinnän asiantuntemus tärkeäksi johtoryhmän tasapainoisuuden turvaamiseksi, tätä seikkaa ei mainittu esittelymuistiossa.

Suomen perustusL 21 §
Suomen perustusL 125 § 2 mom.
Valtion virkamiesL 6 §
Valtion virkamiesL 11 §
YhdenvertaisuusL 6 §
HallintoL 31 §
HallintoL 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.