20.07.2010

Erikoissairaanhoito - Syrjintä - Kunta

Julkiseen erikoissairaanhoitoon pääseminen

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan sitä, että kaupungissa oli ohjeistettu lääkäreitä estämään ikäihmisten pääsy julkiseen erikoissairaanhoitoon. Saadusta selvityksestä ei ollut nähtävissä, että kaupungilla olisi ollut olemassa ohjeet tai käytäntö siitä, että potilaiden lähettämiseen julkiseen erikoissairaanhoitoon vaikuttaisi kantelijan esittämällä tavalla potilaan ikä. Selvityksistä kävi kuitenkin ilmi, että kantelija oli kaksi eri kertaa ohjattu terveyskeskuslääkärin toimesta yksisyissektorille silmätautien erikoislääkärille, vaikka mainitun erikoislääkäripalvelun tarjoaminen ja lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen oli selvityksen mukaan ollut kaupungin lakisääteinen tehtävä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin terveystoimen huomiota lakisääteisten erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseen.

Edelleen kävi ilmi, että kantelijaa koskevaa potilaskertomuksen sairaalalähete sivua oli eräiden kirjausten osalta muutettu ilman, että siitä oli tehty tuolloin voimassa olleen potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia merkintöjä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin terveystoimen huomiota potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista koskeviin säännöksiin.

Erikoissairaanhoitolaki 3 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 20 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.