19.02.2010

Hyvä hallinto - Melu

Meluntorjunnan suunnittelu ja toteuttaminen

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hyvään hallintoon voidaan katsoa kuuluvan myös sen, että viranomaiset toimivat yhteistyössä eri laeissa säädettyjen velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumiseksi. Hyvästä hallinnosta säädetään myös maantielaissa, jonka tarkoituksena on muun muassa turvata osallistumismahdollisuudet tieratkaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa. Yhteistyö kunnan ja Tiehallinnon välillä ei ole apulaisoikeuskanslerin mukaan toiminut hyvän hallinnon vaatimusten edellyttämällä tavalla. Apulaisoikeuskansleri saattoi tämän vuoksi esittämänsä käsitykset ja näkökohdat hyvän hallinnon vaatimusten noudattamisesta Liikenneviraston tietoon.

Perustuslaki 20 § 2 mom ja 21 §
Hallintolaki 6 §
Maantielaki 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.