13.01.2010

Virhe - Virkavastuu - Virkakieli

Huolellinen kielenkäyttö ja virkatehtävien asianmukainen hoito

Henkilö oli tehnyt lääninhallitukselle kaksi erillistä kantelua kahdesta eri hoitotilanteesta. Kanteluiden perusteella oli pyydetty lausunnot kantelijaa hoitaneiden lääkäreiden esimieheltä. Toisessa lausunnoistaan ylilääkäri oli todennut potilaan olleen hoitotilanteessa humalassa. Kanteluihin oli lääninhallituksesta annettu samana päivänä erilliset päätökset. Ylilääkärin humalatilasta antamaa lausuntoa oli referoitu väärän hoitotilanteen yhteydessä siten, että sen oli käsitettävä tarkoittavan myös sitä hoitotilannetta jota lausunnolla humalatilasta ei ollut lainkaan tarkoitettu. Päätöksen tehneet ratkaisija ja esittelijä ilmoittivat, että lausuntojen referoinnissa oli lääninhallituksessa sattunut virhe. Sen tultua ilmi asia oli korjattu hallintolain 50 §:n perusteella ratkaisemalla asia uudestaan ja lähettämällä korjattu päätös kantelijalle sekä lausunnot antaneelle ylilääkärille.

Valtion virkamieslain (750/1004) 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava virkatoimensa asianmukaisesti eli virheettä. Myös hallintolaki (434/2003) ja sen taustalla vaikuttavat perustuslain 21 §:n mukaiset säännökset hyvästä hallinnosta luovat yleisen huolellisuusvelvoitteen viranhoidossa. Hallintolain 9 §:n nimenomaisen säännöksen mukaan viranomaisen ja sitä edustavan virkamiehen on käytettävä hyvää kieltä, johon kuuluu muun muassa huolellinen varmistuminen siitä, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua asiasisältöä. Kun päätöksen tekemisessä oli tapahtunut virhe, ei kantelijan asiaa ollut lääninhallituksessa käsitelty asianmukaisesti ja virheettömästi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asianomaisten virkamiesten huomiota huolelliseen viranhoitoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.