05.02.2010

Toimeentuloturva - Viipyminen - Kunta

Toimeentulotukihakemusten käsittely laissa säädetyissä määräajoissa

Kantelijan kahta kuukautta koskevia toimeentulotukihakemuksia ei ollut kaupungin sosiaaliviraston toimipisteessä käsitelty toimeentulotuesta annetun lain 14 §:ssä säädetyissä määräajoissa. Kaupungin selvityksen mukaan viivästys oli johtunut uuden työntekijän perehdytysvaiheesta, minkä vuoksi töitä ei ollut onnistuttu järjestämään niin, että toimeentulotuesta annetun lain säädökset hakemusten käsittelyajoista olisivat toteutuneet.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että toimeentulotuesta annetun lain 14 §:ään on kirjattu määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelylle. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa se, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätökset tehtäisiin ja myös pantaisiin täytäntöön ilman viivytystä. Pykälän 1 momentissa on todettu myös se lähtökohta, että toimeentulotukiasiat on hoidettava niin, ettei perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu. Kantelijan toimeentulotukihakemusten käsittelyssä oli siten menetelty lainvastaisesti. Kuten sosiaalivirastokin oli selvityksessään todennut, laissa säädettyä määräaikaa ei voida ylittää hallinnollisten tai työnjohdollisten syiden vuoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.